Wie ben IK?

Wie ben IK?

ExisToBe
Waar ik NU sta omvat de naam ExisToBe
Ik leg het even uit…
We bestaan omdat we geboren zijn en op deze wereld rondlopen: Exist
Voor mij was dat het jaar 1965 en kreeg de naam Carola Jehae.
We Zijn omdat we de mogelijkheid hebben om bewust te denken, voelen en handelen. ToBe
Weten wie je bent, weten wat je doet, weten wat je wilt. Dat is een groeiproces in bewustwording en dat proces vond ik niet altijd gemakkelijk. Wel kon ik er naderhand steeds op terugkijken als een heel waardevol proces.

Opgroeien
Toen ik opgroeide werd de term HSP (High Sensitive Person) nog niet gebruikt. Dat betekende niet dat het niet bestond. Alleen werd er geen of weinig rekening mee gehouden. Als ik daarop terugkijk vond ik dat moeilijk om in een wereld te Zijn die niet ingericht was op afstemmen, gevoeligheid en kwetsbaarheid.
Dat zie ik vandaag de dag om me heen gelukkig al anders.

Moeder
Ik ben in 1991 en in 1997 moeder geworden en daar geniet ik elke dag nog steeds van. Wat leren mijn kinderen mij veel over mezelf!
Zij hebben, zonder dat ze zich daarvan bewust waren en simpelweg door Kind te ZIJN, bijgedragen aan mijn bewustwordingsproces.

Professionele ontwikkeling
In 1998 maakte ik voor het eerst kennis met alternatieve therapie. Als hulp bij ziekte, verwerking van oud verdriet, bij ondersteuning en bewustwording in verschillende situaties werd uiteindelijk mijn pad in de hulpverlening zichtbaar. Inmiddels heb ik verschillende opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd en kan mensen begeleiden en helpen via psychodynamische therapie. Vragen over zingeving, toekomst, levensvisie en boodschappen die ik wil doorgeven aan mijn kinderen. Eigen succeservaringen omtrent mijn processen gaven mij de inspiratie en de kracht om ExisTobe als training te ontwikkelen en in de wereld te brengen.

Dit wil ik uitdragen en iedereen die het echt wilt, bij de hand nemen en meelopen met het proces naar wie je werkelijk wilt zijn.

Door deze ontwikkeling heb ik mijn gevoeligheid kunnen inzetten als een kwaliteit en kracht.
In 2018 besloot ik de opleiding tot ContactClown in de Zorg te volgen in Zeist. Hierin kan ik voor mensen met dementie en/of een meervoudige stoornis van grote betekenis zijn.
Mijn ontwikkeling naar steeds meer ZIJN krijgt hierdoor helemaal vorm op mijn eigen unieke manier. Afgestemd op de ander waarbij ik deel mag uitmaken van zijn/ haar belevingswereld. Een wereld die veelal in mist gehuld kan zijn en waar ik als een zonnestraal weer even licht kan brengen. Dat is hoe ik als ContactClown in de Zorg iets kan betekenen!

Ik ben gecertificeerd Rots & Water Advanced trainer, wat inhoudt dat ik in samenwerking met het Gadaku Instituut een EDIT (EénDaagse Introductie Training) aan teams mag geven.
Wil je meer weten over hoe ik R&W in mijn werkzaamheden gebruik? Dan kan dat hier.