Werkmethodes

Werkmethodes

“‘Rots en water’, die naam hoor ik zo vaak… Maar waarom heet het eigenlijk zo?” Een vraag die ik geregeld te horen krijg en waar meerdere antwoorden op gegeven kunnen worden.

De termen Rots & Water staan voor de manier waarop we als mens reageren op elkaar, op situaties en op omstandigheden. Ze zijn beïnvloedbaar en uitwisselbaar.

Een uitleg van de Rots-kwaliteiten en Water-kwaliteiten die onderdeel uitmaken van Rots & Water.

Rots & Water is vooral fysiek beleven, bewustwording en mogelijkheden zien om dingen anders te doen. De oefeningen kunnen in een training gegoten worden waardoor je meteen kunt ervaren wat het met jou én de ander doet. En de oefeningen kunnen individueel ervaren worden in een consult.

Een methode om bewuster te worden van lichaam én geest. Hierbij is het uitgangspunt dat al je ervaringen en gedachten spieren verzwakken of versterken. Daardoor worden zelfs de meest abstracte problemen of weggestopte gevoelens tastbaar en dat is voor veel mensen de opening die zij zoeken op weg naar herstel.
In stresssituaties is de mens niet meer in staat helder en objectief te denken. Onze reacties, gevoelens en handelingen worden bepaald door ervaringen uit het verleden en de manier waarop deze destijds werden gewaardeerd. Die ervaringen en gevoelens werden opgeslagen en worden steeds weer verbonden met actuele gebeurtenissen. Doel van de kinesiologie is door nieuwe keuzes en ervaringen de opgeslagen ‘programma’s te vervangen en zo nieuwe mogelijkheden te creëren. Ons lichaam verkrijgt nieuwe informatie waarop het terug kan vallen. Deze methode gebruik ik bij emotionele blokkades die samen kunnen hangen met de volgende klachten:

  • Angsten
  • Depressies
  • Relatieproblemen
  • Arbeidsmoeilijkheden
  • Lichamelijke klachten
  • Opvoeden/begeleiden

Deze methode is heel concreet en kan je snel helpen, bewust of onbewust zoals bij blinde vlekken of dingen die je nog niet goed bij jezelf voelt.

Chiropractor John F. Thie, een leerling van George Goodheart, heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toegepaste kinesiologie vereenvoudigd en onder de aandacht van een grotere groep mensen gebracht. Hij noemde zijn systeem van manuele spiertesten: ‘Touch for Health’.

Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij ik je begeleid bij het in werking brengen van je oplossingsvermogen. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.
Het onbewuste met het bewuste in samenwerking brengen.