Systeemopstelling

Systeemopstelling

Individueel kun je werken aan jouw thema via systeemopstelling. Dit gebeurt in de praktijk onder mijn begeleiding waar ik toeschouwer ben van jouw proces en dit vertalen kan. Je werkt met je omgeving door attributen/symbolen als metafoor te gebruiken om je verhaal zichtbaar te maken. Ik zal actief en bewust spiegelen, teruggeven wat ik zie en hoor. Het verhaal gestructureerd samenvatten en helder maken.
Dit helpt jou om in het NU moment met een open en alerte blik naar je thema te kijken. Op jouw tempo kijken wat zich ontvouwt, terwijl je omgeving je trouwe bondgenoot is.

Systeemopstelling nodigt je uit om vele nieuwe perspectieven te verkennen en helpt je voelen waar jouw waarheid ligt.
Waar ligt je verlangen, wat is je vraag, vervolgens je obstakels bloot leggen, je draagkracht vergroten en je stappenplan duidelijk maken zodat je weer verder kan.
Uiteindelijk kom je weer in beweging maar we beginnen met stilstaan. Dat wat jou blokkeert kan alleen weer in beweging komen als je het volledig en liefdevol omarmd wordt. Als ik jou proces zorgvuldig begeleid, zal de beweging als van nature volgen.
Het proces bestaat dan uit waarnemen, voelen, accepteren, neutraal erkennen van dat wat is.

Een consult kost het eerste uur € 60,00. Elke 15 minuten € 15,00 erbij.